Retransmiter dwu-antenowy: RTX160/160
Retransmitery jedno-antenowe:
MINI-RTX160/160 i MINI-RTX40/40 (MHz)
- również do stacji KP-Electronics!
(14kB)
            Retransmiter jest urządzeniem a w zasadzie bezobsługową stacją monitorowania. Za pomocą retransmitera, można zwiększać lub zmieniać obszary chronionych obiektów.

            Retransmitery w systemie Preludium, czy KP-Electronics, mogą pracować wg transmisji bezpośredniej, do stacji monitorowania a także wg transmisji szeregowej. Istnieje możliwość zaprogramowania retransmitera wg schematu: 1/0, 2/0, 3/0...15/0. Pierwsza cyfra oznacza numer retransmitera, druga informuje, dokąd sygnał ma być retransmitowany. Zero oznacza zawsze - stację monitorowania. Jeśli na przykład zostanie ustawiona wartość 5/8, stan taki oznacza, że retransmiter nr 5, wyśle informację do retransmitera nr 8. Retransmiter nr 8 (8/0) prześle informacje z obiektów zaprogramowanych pod RTX_8 i od samego siebie do stacji monitorowania, oraz prześle informacje z obiektów zaprogramowanych pod RTX_5 i własne.

            W ofercie znajdują się także retransmitery jedno-antenowe: MINI-RTX160/160, MINI-RTX40/40 i internetowe RTX-NET.
(6kB) Urządzeniem odbiorczym w RTX-NET, jest klasyczny odbiornik, który pracuje w stacji monitorowania, natomiast urządzeniem nadawczym jest komunikator internetowy. Urządzenie to nosi miano Retransmitera dalekiego zasięgu, bowiem odległość do stacji monitorowania nie ma znaczenia. Za pomocą tego urządzenia, można znacznie dywersyfikować zakres działania agencji, chroniąc sąsiednie miasta lub województwa...

            W przypadku retransmiterów radiowych, istnieje możliwość zaimplementowania przeplotu częstotliwości, z pasma 40 na 160 MHz, odwrotnie (160/40) lub z kanału na inny kanał w danym paśmie, co w znacznym stopniu podwyższa sprawność urządzenia, gdyż przy dwóch różnych częstotliwościach, retransmiter może jednocześnie odbierać nową informacje i nadawać poprzednią.


Eurosat Electronics